Tabatex

Açık Rıza Beyan Formu

 

 

Açık rıza ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesi için verdiği, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan onay beyanıdır. 

İş sözleşmesi gereği ve ilgili Kanunlar çerçevesinde aşağıda belirtilen özel nitelikli kişisel verileriniz onay verdiğiniz takdirde; 

Tabateks Kumaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Mersis No: 0815052294400011 ) tarafından işlenecek ve gerektiğinde kişisel verinin niteliğine göre yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yurtdışı birimlerimize, tedarikçilerimiz ile görevlendirildiğiniz 3. Kişilere aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmış olan aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve işbu açık rıza formu ile KVKK ve ilgili mevzuatlar kapsamında yukarıda belirtilen kişisel verilerimin doğru olduğunu, paylaşmış olduğum bilgilerimin değişmesi halinde güncel bilgilerimi değişiklik tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Şirketiniz ile paylaşacağımı, bu kişisel verilerimin Tabateks Kumaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenmesi, korunması ve gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yurtdışı birimlerine veyahut tedarikçiler ile görevlendirildiğim 3. Kişilere aktarılmasına açıkça rıza göstermekteyim.